Polityka anulacji

Instrukcje dotyczące polityki anulacji.

Unieważnienie

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje transakcji niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Odstąpienie

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty, w której Ty lub osoba trzecia dokonała zakupu.

Aby skorzystać z prawa unieważnienia, należy napisać klarowne oświadczenie do firmy (list, faks lub e-mail) o decyzji wycofania się z umowy. W przypadku listu prosimy o wysłanie go na adres:

Fitvia GmbH c / o ANCLA Logistik
Dillfeld 22
D-3557 6Wetzlar
Germany

Adres e-mail znajduje się na naszej stronie internetowej.

Możesz także skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to wymagane.

Aby zagwarantować okres odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać oświadczenie przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od umowy, zwrócimy Ci poniesione koszty zakupu, w tym koszty przesyłki (za wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innej metody dostawy niż Standardowa) i zwrócimy je niezwłocznie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania odstąpienia od umowy.

W przypadku anulacji zwrócimy Ci pieniądze korzystając z metody płatności wybranej w czasie składania zamówienia, chyba że wyraźnie wskażesz inaczej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu zwrotu ponosi kupujący.

Możemy wstrzymać się ze zwróceniem płatności, dopóki nie otrzymamy produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Musisz niezwłocznie zwrócić towar, nie później niż czternaście dni od daty powiadomienia nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin zostanie spełniony, jeśli wyślesz towar w ciągu czternastu dni.

Koszt zwrotu przesyłki leży po Twojej stronie.

Musisz zapłacić za jakąkolwiek obniżoną wartość towaru, jeśli związana jest ona z uszkodzeniami, które uniemożliwiają ustalenie charakteru i/lub funkcjonalności towaru.

Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, możesz wypełnić ten formularz i przesłać go do nas na adres:

Fitvia GmbH c / o ANCLA Logistik
Dillfeld 22
D-3557 6Wetzlar
Germany

– Wycofuję się z umowy zawartej w celu zakupu następujących towarów / świadczenia następujących usług (*)
– Zamówiono dnia (*) / otrzymano dnia (*)
– Imię i nazwisko kupującego
– Dokładny adres kupującego
– Podpis kupującego (tylko w przypadku listów)
– Data
————-
(*) Niepotrzebne skreślić.

Prawo anulowania umów nie dotyczy…

  • Dostawy towarów, które nie są prefabrykowane, i których produkcja podlega indywidualnemu wyborowi lub decyzji konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
  • Dostawy towarów, które mogą się szybko popsuć lub ich data ważności minęła;
  • Dostawy napojów alkoholowych, których cena została ustalona w momencie zawarcia umowy, ale które mogą być dostarczone najwcześniej po upływie 30 dni od zawarcia umowy, a ich rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na który przedsiębiorca nie ma wpływu;
  • Dostawy gazet, czasopism lub magazynów, za wyjątkiem umów abonamentowych.

Prawo odstąpienia wygasa przedterminowo w umowach…

  • Jeśli oryginalna plomba opakowania została usunięta po dostarczeniu. Dotyczy zaplombowanych towarów, które nie podlegają zwrotowi ze względów zdrowotnych lub higienicznych;
  • Dla towarów, które zostały rozdzielone po dostawie, a które są nierozerwalnie związane swoją naturą z innymi towarami;
  • Przy dostawie nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zamkniętym opakowaniu, jeśli plomba została usunięta po dostawie.

Zwroty

Zasady zawarte w sekcji „zwroty” nie są warunkami skutecznego wykonywania prawa odstąpienia od umowy na podstawie „Instrukcji dotyczącej prawa odwołań dla konsumentów”.

Przed wysłaniem przesyłki Klienci proszeni są o zgłoszenie zwrotu sprzedawcy (06128/944930 lub info@fitvia.pl). Umożliwi to jak najszybsze przypisanie produktów.

Klienci proszeni są o zwrot towaru jako paczki pre-paid i zachowanie pokwitowania. Sprzedający zwróci Klientowi z wyprzedzeniem koszt przesyłki, chyba że koszty ponosi sam kupujący.

Klienci proszeni są o unikanie uszkodzenia lub skażenia produktu. Towary powinny być zwrócone ze wszystkimi akcesoriami i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Jeśli oryginalne opakowanie nie jest już własnością nabywcy, należy użyć innego odpowiedniego opakowania, aby zapewnić ochronę przed uszkodzeniem w transporcie oraz aby uniknąć ewentualnych roszczeń o szkody spowodowane wadliwym opakowaniem.